SKPB zrealizowało projekt "Młodzież górą(om)"


Dzięki wsparciu Wspólnoty Europejskiej, w ramach Programu MŁODZIEŻ, SKPB zrealizowało projekt "Młodzież górą(om)".
Teraz chcielibyśmy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami ....Stworzony przez przedstawicieli Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich projekt "Młodzież górą(om)" był skierowany do młodzieżowego, akademicko-licealnego środowiska turystycznego oraz do dzieci i młodzieży z warszawskiego Domu Dziecka nr 9 przy ul. Korotyńskiego.

Celem projektu było podniesienie wiedzy z kultury i historii poprzez spotkania z dziedzictwem mniejszości narodowych, popularyzacja aktywnego wypoczynku oraz promowanie bezpiecznej turystyki poprzez zwrócenie uwagi na wagę odpowiedniego przygotowania do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w nagłych wypadkach.

Realizacja projektu rozpoczęła się w pierwszych dniach maja od wykonania zdjęć w Beskidzie Niskim.
19 maja 2005 młodzież i dzieci z Domu Dziecka nr 9 w Warszawie mieli możliwość obejrzeć pokaz slajdów z Łemkowszczyzny. Pokaz ten miał na celu zasygnalizowanie młodzieży problematyki, z jaką będą mieli szansę zapoznać się w trakcie zaplanowanych na wakacje zajęć terenowych "Spotkania z Łemkowszczyzną".

Na przełomie maja i czerwca Ośrodek Szkoleniowy PCK w Warszawie w sposób profesjonalny przeprowadził szkolenia z pierwszej pomocy, co pozwoliło ugruntować oraz poszerzyć wiedzę beneficjentów z zakresu ratownictwa przedmedycznego.
Teoretycznym wykładom omawiającym sytuacje zagrażające życiu, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby ewakuacji w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia towarzyszyły ćwiczenia praktyczne, takie jak zajęcia z resuscytacji na fantomach, nauka bandażowania oraz ćwiczenia z postępowania przy najczęściej spotykanych urazach.
Szkolenia PCK zostały zwieńczone egzaminem praktycznym, który dla wszystkich uczestników zakończył się wynikiem pozytywnym.
Obydwa szkolenia PCK okazały się niezwykle owocne i wzbudziły bardzo duże zainteresowanie w naszym środowisku turystycznym.

5 czerwca 2005 odbyła się wizyta w warszawskiej synagodze oraz na cmentarzu żydowskim. Przekrój wiekowy uczestników spotkania z kulturą żydowską pokazał, że takie spotkania są potrzebne nie tylko studentom, ale także dzieciom, młodzieży szkolnej oraz innym zainteresowanym. Drugie spotkanie z kulturą żydowską odbyło się 27 czerwca br.
Zainteresowanie uczestników spotkań z dziedzictwem kultury żydowskiej przejawiające się mnogością pytań zadawanych oprowadzającym nas przewodnikom, potwierdziło naszą tezę o celowości organizacji tego rodzaju działań.
Myślę, że takie spotkania mają dużą szansę wejść na trwałe w harmonogram działań naszego stowarzyszenia.

Kolejnym zaplanowanym działaniem było szkolenie ratownictwa górskiego, które odbyło się 2-3 lipca 2005.
Szkolenie ratownictwa górskiego zakończyło się pełnym sukcesem.
Program szkolenia został ułożony po konsultacji z przeprowadzającym szkolenie doświadczonym instruktorem ratownictwa medycznego i obejmował on, oprócz podstawowych informacji na temat udzielania pierwszej pomocy, szczegółowe omówienie zagrożeń mogących się pojawić w warunkach górskich.
Cennym elementem szkolenia była również praktyczna nauka transportu poszkodowanego z przećwiczeniem takich elementów jak : tworzenie prowizorycznych noszy, zabezpieczenie poszkodowanego, nawiązywanie ciągłego kontaktu z poszkodowanym i kontrola jego podstawowych czynności życiowych.

Dzięki zorganizowanym w ramach realizacji projektu "Młodzież górą(om)" szkoleniom poruszającym problematykę ratownictwa przedmedycznego, wzbogaciliśmy się o cenną wiedzę, która przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie organizowanych przez nas inicjatyw turystycznych.

Ostatnim bardzo ważnym działaniem zrealizowanym w ramach projektu "Mlodzież górą(om)" były zajęcia terenowe "Spotkania z Łemkowszczyzną" zorganizowane dla młodzieży z Domu Dziecka.
Dzięki uzyskanym w ramach projektu funduszom udało się zrealizować szerszy program edukacyjny, zogniskowany na jak najlepszym poznaniu kultury Łemków i Bojków.
W trakcie wyjazdu dzieci zwiedziły skansen w Sanoku i miały okazję spotkać się twarzą w twarz z Fedorem Goczem w Zyndranowej, znanym przedstawicielem i działaczem środowiska łemkowskiego, założycielem Muzeum-Skansenu w Zyndranowej.
Ponadto nie umknęły ich uwadze liczne resztki bojkowskich wiosek i cmentarzy, rozrzuconych po bieszczadzkich zakątkach.
Owocem wyjazdu - prócz niezliczonych pozytywnych wrażeń i wspomnień - jest broszurka zredagowana z pomocą uczestników obozu.
Powstała broszurka reasumuje wrażenia dzieci ze "Spotkań z Łemkowszczyzną".

w imieniu grupy inicjatywnej projektu,
Darek Ekonomiuk

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące naszego projektu,
napisz na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-------------------------------------------------------------------------------
"Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu MŁODZIEŻ"
"Treści tego projektu niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Wspólnoty Europejskiej, czy Narodowej Agencji i instytucje te nie ponoszą za nie odpowiedzialności."
Tags: