Rotunda - aktualne informacje

Prace na Rotundzie trwają!

Dwa tygodnie temu do Regetowa zostały przywiezione nowowykonane krzyże, sfinansowane z dotacji od Austriackiego Czarnego Krzyża. W niedługim czasie, po odpowiednich zabiegach przygotowawczych, krzyże staną na Rotundzie. Tydzień wcześniej, w czasie spotkania w Regetowie, zostały poczynione główne ustalenia z Gminą, Leśnictwem i W. Kario - dyrektorem Stadniny Koni Huculskich dotyczące rozpoczęcia remontu.

Z innych prac, przed trzema tygodniami, Tadeusz Knapik z rodziną dokonali oprysku cmentarza środkami chwastobójczymi, zaś dwa tygodnie temu Mirek Łopata z Maćkiem Dziedziakiem wykopali "basen" na wodę potrzebną do wykonania betonu i nanosili ze studni 350 litrów wody, wywieźli na Rotundę ok. 1 t żwiru i ekipę kilku osób które przez dwa dni wykosiły dwukrotnie cmentarz, wykarczowały kilka pni, wyznaczyły miejsca pod krzyże i wykopały większość dołów pod stopy fundamentowe krzyży oraz wyznaczyły poziom dla wszystkich krzyży. Wykonano także podest z desek do mieszania betonu.

Tadeusz Knapik zakupił i przywiózł do Regetowa gont na krzyże przez ostatnie dwa dni Maciek Dziedziak i Mirek Łopata dłutami dopasowali dół sześciu krzyży do stopy z ceownika, w którym maja pierwotnie stanąć. Osobną sprawą pozostaje wykonanie i dopasowanie gontowych daszków do krzyży oraz wykonanie odpowiednich "zacięć" po gont w krzyżach.

Nadal gromadzimy fundusze na odbudowę gontyn. Niestety dotychczasowe wpływy są niewielkie - ich główne źródło to sprzedaż pocztówek - cegiełek wydanych własnym sumptem przez Waldemara Huebnera.

Poszukujemy również chętnych osób, które chciałyby zaangażować się w projekt i swoją pracą (fizyczną) dołożyć cegiełkę do odbudowy tego najpiękniejszego cmentarza wojennego z I wojny światowej.

Informacji n.t. projektu można uzyskać na stronie http://www.skpb.waw.pl w zakładce Rotunda.

Adam Panasik
na podstawie informacji Mirosława Łopaty
Społeczny Komitet Odbudowy Cmentarza Wojennego na Rotundzie
Tags: