Image Slider - Nocne Manewry 2021

  • X Nocne Manewry - 20/21 listopada
    X Nocne Manewry - 20/21 listopada

Regulamin zawodów

I. Cel imprezy

Celem imprezy jest rozpowszechnianie marszy na orientację jako aktywnej formy wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

II. Organizator

Organizatorem X Nocnych Manewrów SKPB jest Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie oraz liczne grono sympatyków Koła.

III. Kontakt z organizatorem

Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez profil na portalu Facebook: www.facebook.com/manewryskpb

IV. Termin i miejsce

Zawody odbędą się w nocy z 20 na 21 listopada 2021 r. na terenie województwa mazowieckiego.

Dokładna lokalizacja Zawodów (startów i met poszczególnych kategorii, dostępnych opcji dojazdu) zostanie ujawniona zawodnikom najpóźniej dzień przed imprezą tj. 19 listopada o godz. 9:00 na stronie zawodów, profilu Facebook oraz przesłane mailowo do Kapitanów zgłoszonych zespołów.

W tym roku z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju w tej edycji nie będzie Bazy Zawodów - uczestnicy udają się bezpośrednio na start odpowiedniej kategorii, a po zdaniu karty na mecie - transportem własnym / publicznym do domu. Nie będzie możliwości noclegu. 

V. Dojazd na teren Zawodów

  1. Dojazd własnym środkiem transportu (Organizator nie zapewnia parkingu)

  2. Komunikacja publiczną

VI. Zapisy

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz internetowy dostępny na stronie zawodów www.manewry.skpb.waw.pl do 16 listopada do godz. 23:59. Zapisy mogą zakończyć się wcześniej w przypadku osiągnięcia limitów miejsc na poszczególnych trasach. Limit uczestników na całej imprezie wynosi 800 osób.

Osoby niepełnoletnie mogą startować jedynie pod opieką osób pełnoletnich - tj. opiekunów prawnych lub osób upoważnionych przez opiekunów prawnych. Osoby upoważnione zobowiązane są do złożenia na starcie Zawodów oświadczenia z podpisem opiekunów prawnych.

W formularzu zapisów zostanie od uczestników zebrana informacja o posiadaniu paszportu covidowego. W przypadku pojawienia się dodatkowych obostrzeń obowiązujących w terminie trwania Zawodów dotyczących liczby dopuszczalnych uczestników niezaszczepionych, będziemy musieli jako Organizatorzy ograniczyć liczbę uczestników w zależności od wprowadzonych wytycznych. Zastrzegamy sobie wówczas prawo do zredukowania liczby uczestników Zawodów, aby zmieścić się w dopuszczalnym limicie. W takiej sytuacji poinformujemy uczestników o podjętych działaniach możliwie jak najszybciej i dokonamy zwrotu wpisowego pomniejszonego o poniesione już koszty organizacyjne. 

VII. Wpisowe

Koszt uczestnictwa w Nocnych Manewrach wynosi 40zł od osoby.

Opłaty należy dokonać w ciągu 3 dni roboczych od dnia zarejestrowania zespołu, na konto:

05 2130 0004 2001 0380 3475 0008

tytułem: [nazwa zespołu], [mail podany przy zapisie]

odbiorca:

Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie,

ul. Grzybowska 4 /U9B

00-131 Warszawa

VIII. Forma

Zawody odbywają się w nocy, wszystkie zespoły startują po zmroku i przed świtem dochodzą do mety.

Start możliwy jest w następujących kategoriach:

Himalajska (zespoły 1-3 osobowe) - ok. 22 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 30km), trasa dla wyjadaczy orienteeringu -  punkty trudnodostępne, liczne punkty stowarzyszone, mapa niepełna i przekształcona.

Alpejska zimowa (zespoły 1-3 osobowe) - ok. 18 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 25km), trasa dla zaawansowanych- punkty trudnodostępne, liczne punkty stowarzyszone, mapa może być niepełna i przekształcona. Alpejska Zimowa to trudność Alpejskich z poprzednich lat.

Alpejska letnia (zespoły 1-3 osobowe) - ok. 18 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 25km), trasa dla zaawansowanych- punkty trudnodostępne, liczne punkty stowarzyszone, mapa może być niepełna i przekształcona. Alpejska Letnia to trasa o takiej samej długości jak trasy alpejskie z poprzednich lat, ale trochę prostsza (pod względem orientacyjnym i przekształcenia mapy), natomiast trudniejsza od tras Tatrzańskich.

- Tatrzańska (zespoły 1-5 osobowe) - ok. 15 km w liniiprostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 20km), trasa dla średniozaawansowanych - punkty trudniej dostępne, możliwe punkty stowarzyszone, mapa nieprzekształcona

- Beskidzka (zespoły 1-7 osobowe) - ok. 12 km w linii prostej powietrznej między punktami (w praktyce ok. 15km), trasa dla początkujących i mniej zaawansowanych - dość oczywiste punkty, sporadycznie punkty stowarzyszone, mapa nieprzekształcona

Na każdej z tras znajduje się ognisko, na którym na zawodników czeka ciepła herbata oraz poczęstunek. Dla tras Beskidzkich ognisko znajduje się na mecie Zawodów. Zespoły z pozostałych tras mają w tej edycji dwa ogniska. Na pierwszym Zawodnicy mają prawo skorzystać z godzinnego “stopczasu” na odpoczynek i ciepły posiłek. Korzystanie ze stopczasu nie jest obowiązkowe. Drugie ognisko znajduje się na mecie Zawodów, Zawodnicy będą tam mogli ogrzać się, napić ciepłej herbaty oraz skorzystać z poczęstunku. Godziny otwarcia ognisk będą podane na mapie.

Wyniki cząstkowe będą publikowane na żywo w internecie w czasie trwania Zawodów. Wyniki wstępne zostaną opublikowane na stronie internetowej w niedzielę 21.11.2021 w aktualnościach Nocnych Manewrów SKPB. W razie wygranej nagrody będą dla max 2-óch uczestników. Odbiór nagród będzie możliwy w Warszawie do 7.12.2021. Szczegóły zostaną podane na stronie internetowej w aktualnościach. 

IX. Punktacja i sędziowanie

Punktacja i sędziowanie będą prowadzone zgodnie z “Zasadami punktacji i współzawodnictwa w turystycznych imprezach na orientację PTTK”, jednakże specyfika imprezy dopuszcza mniejsze limity czasowe niż we wspomnianym dokumencie. Nie zwiększa się limitów czasu ze względu na wiek zawodnika.

X. Obowiązkowe wyposażenie zawodników

- latarka, zapasowe baterie, kompas i trwały środek do pisania

- przynajmniej jeden sprawny telefon

- element odblaskowy

- maseczka

- osoby zaszczepione - paszport covidowy w wersji offline (na wypadek kontroli)

XI. Świadczenia

- komplet map dla każdego uczestnika zgłoszonego w terminie

- dyplomy i nagrody dla trzech pierwszych zespołów w każdej kategorii (niezależnie od liczby osób w zespole, przysługują maksymalnie 2 nagrody na zespół)

- poczęstunek i herbata na mecie po ukończonej trasie

- kiełbaska, chleb i ciepła herbata w trakcie ogniska

- protokół w formie elektronicznej

- potwierdzenie punktów do OInO i OTP

XII. Specjalne postanowienia związane z epidemią COVID

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszym kraju uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących w tym czasie obostrzeń.

Przebieg Zawodów uwarunkowany będzie obowiązującymi obostrzeniami związanymi z epidemią COVID i będzie dostosowywany do wprowadzanych dodatkowych obostrzeń i limitów uczestników. W przypadku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń dotyczących organizacji imprez Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania Manewrów lub zmniejszenia limitów uczestników na trasach.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest wypełnienie ankiety covidowej, na podstawie której organizator może odmówić udziału w zawodach. Ankieta covidowa zostanie przekazana uczestnikom w wersji elektronicznej w mailu z informacjami szczegółowymi dotyczącymi miejsca zawodów a także udostępniona na stronie internetowej SKPB Warszawa na 3 dni przed zawodami. Wypełnioną ankietę należy przekazać na starcie organizatorom. Dane zebrane w ankiecie covidowej będę przechowywanie przez okres 21 dni. Po tym czasie ankiety zostaną zniszczone.

Na terenie startów/met oraz miejsc ogniskowych obowiązuje zachowanie dystansu między uczestnikami, przy braku możliwości zachowania odpowiedniego dystansu (1,5m) zakrywanie nosa i ust maseczką.

Uczestnicy zaszczepieni przeciw Covid-19 mają mieć dostęp do paszportu covidowego w wersji offline/papierowej i zobowiązują się do jego okazania w przypadku kontroli organów państwowych.

Na terenie startów/met oraz miejsc ogniskowych zorganizowany będzie punkt do dezynfekcji rąk. Zalecane jest również posiadanie własnego środka do dezynfekcji.

Dla uczestników na miejscu ognisk będzie dostępna gorąca herbata. Zabrania się nabierania płynów własnym kubkiem; służyć do tego będzie wyłącznie wyznaczona chochla. 

W tym roku nie zostanie zapewniona możliwość noclegu w Bazie Zawodów.

W przypadku stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie 14 dni po uczestnictwie w Zawodach, Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Organizatorów.

XIII. Postanowienia końcowe

Zawody odbędą się bez względu na pogodę. Zawody mogą zostać odwołane w przypadku zakazu wstępu do lasu.

Organizator nie zapewnia ubezpieczenia uczestnikom.

Wpisowe jest bezzwrotne. Wyjątek stanowi konieczność ograniczenia liczby uczestników spowodowanej wprowadzeniem obostrzeń dotyczących limitów uczestników obowiązujących w trakcie trwania Zawodów, wówczas Organizator dokona zwrotu wpisowego pomniejszonego o już poniesione koszty organizacyjne.

Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność, Udział w Imprezie jest dobrowolny, a w razie wypadku zawodnicy nie będą dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez akceptację regulaminu w trakcie zapisów.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie odpowiada.

Organizatorzy, w związku z turystycznym charakterem marszu na orientację, nie są zobligowani do zapewnienia uczestnikom profesjonalnej opieki medycznej. Zalecamy wzięcie niezbędnych wam w pieszej wędrówce medykamentów oraz telefonów komórkowych w razie konieczności wezwania pomocy.

Wykorzystywanie odbiorników GPS i innych elektronicznych urządzeń pomagających w nawigacji jest zabronione i grozi dyskwalifikacją zespołu (poza zapisywaniem danych do wykorzystania po zawodach)

Korzystanie z map innych niż dostarczone przez organizatora jest zabronione i grozi dyskwalifikacją zespołu

Impreza jest bezalkoholowa.

Impreza ma charakter rekreacyjny i niekomercyjny. 

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów.

Akceptacja postanowień Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku oraz wypowiedzi uczestników utrwalonych na zdjęciach/filmach zrealizowanych w okresie trwania Zawodów X Nocne Manewry SKPB - tj.  20-21  listopada  2021r. i związanych z realizacją zawodów przez Organizatora oraz Sponsorów i Partnerów. Wyżej wymieniona zgoda jest udzielona na czas trwania imprezy oraz bezterminowo po jej zakończeniu, bez ograniczeń terytorialnych, dla działań promocyjnych, informujących o kampanii "Nocne Manewry SKPB" w tym: w materiałach video, na stronach internetowych, w sprawozdaniach, planszach i raportach okresowych, ulotkach informujących o programie oraz innych działaniach Public Relations. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO) – po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). Zgłoszenie się na imprezę jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych dobrowolnie organizatorowi zawodów X edycji Nocnych Manewrów SKPB w celu realizacji zawodów: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, informacji o przysługujących ulgach wpisowego, posiadaniu paszportu covidowego, informacji o stanie zdrowia oraz na upublicznienie na stronie www.skpb.waw.pl, wyników wstępnych i końcowej klasyfikacji zawodów X edycji Nocnych Manewrów SKPB 2021 przez: Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie z siedzibą przy ul. Grzybowska 4 /U9B, 00-131 Warszawa, zarejestrowanego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000108052, NIP 527-24-04-895, REGON 011569906 (SKPB Warszawa) w celu organizacji imprezy X edycji Nocne Manewry SKPB 2021. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie przygotowania i realizacji zawodów oraz po ich zakończeniu, jednak nie dłużej niż do dnia rozliczenia imprezy. Po zakończeniu zawodów nazwa zespołu, imiona i nazwiska jej członków oraz wyniki będą opublikowane na stronie internetowej www.skpb.waw.pl. W przypadku chęci wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy pisać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych przed rozpoczęciem imprezy jest jednoznaczne z wykreśleniem z listy uczestników. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie lub po zakończeniu Zawodów będzie skutkowało nieklasyfikowaniem zespołu.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania

Tags: