Harmonogram kursu 2018/19

 

Poniżej przedstawiamy poglądowy terminarz wykładów i wyjazdów  kursu.

Harmonogram Kursu Przewodnickiego SKPB Warszawa 2018/2019
PODSTAWOWE SZKOLENIE OGÓLNE

Zajęcia teoretyczne odbywać się będą we wtorki od godz. 18:30 w sali 306 w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej (pl. Politechniki 1, Warszawa). 

 

Zajęcia praktyczne

 

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
 

Część I

13-14.10.2018

Wycieczka na zapoznanie I 

20-21.10.2018

Wycieczka na zapoznanie II

27-28.10.2018

Wycieczka na zapoznanie III

07.11.2018

Fakultatywne szkolenie nizinne (środa po południu, okolice Warszawy )

08.11.2018

Fakultatywne szkolenie nizinne (czwartek po południu, okolice Warszawy)

10-11.11.2018

Szkolenie nizinne I (okolice W-wy)

17-18.11.2018

Szkolenie nizinne II (okolice W-wy)

24-25.11.2018

Szkolenie nizinne III (termin awaryjny, tylko dla tych którzy byli przynajmniej na jednym z poprzednich szkoleń i nie zaliczyli)

01-02.12.2018

Wycieczka Orientacyjna Górska I (Góry Słonne)

08-09.12.2018

Wycieczka Orientacyjna Górska II (Góry Słonne)

15.12.2018

Warsztaty techniczne : palenia ognisk, obsługa siekiery - pół dnia, okolice Warszawy

05-06.01.2019

Szkolenie zimowe I (Beskid Żywiecki, Śląski)

12-13.01.2019

Szkolenie zimowe II (Beskid Żywiecki, Śląski)

19.01.2019

Fakultatywne szkolenie zimowe ( narty biegowe, okolice Warszawy)

wybrany dzień tygodnia
14.01-25.01.2019

Spacer metodyczno-architektoniczny – Warszawa

09-17.02.2019

Kompleksowe szkolenie zimowe I (Beskid Niski/Beskid Sądecki)

16-24.02.2019

Kompleksowe szkolenie zimowe II (Beskid Niski/Beskid Sądecki) 

 

Część II

16-17.03.2019

Wycieczka kondycyjna I (Beskid Wyspowy)

23-24.03.2019

Wycieczka kondycyjna II (Beskid Wyspowy) 

06-07.04.2019

Manewry Górskie (Beskid Makowski)

13-14.04.2019

Wycieczka metodyczno - krajoznawcza (Spisz, Pieniny)

27.04-05.05.2019

Przejście wiosenne (Beskid Niski)

 

Część III

18.05-19.05.2019 

Wycieczka przyrodnicza (Bieszczady)

08.06.2019 Warsztaty psychologiczne (okolice Warszawy)
09.06.2019 Warsztaty z pierwszej pomocy ( okolice Warszawy)

20-23.06.2019

Wycieczka namiotowo - przyrodnicza (Ukraina)

dowolne 2 dni między przejściem wiosennym i letnim

SGO (dowolnie wybrane góry)

06.07-21.07.2019

Przejście letnie (Bieszczady)

 

Część IV

22.07.2019-07.05.2020

Praktyki przewodnickie (dowolnie wybrane góry)

Praktyki bazowe (prowadzenie, rozbijanie lub zwijanie bazy) lub chatkowanie

26-27.10.2019

Wycieczka autokarowa (Beskid Żywiecki, Śląski, Mały)

listopad 2019

Egzaminy końcowe - Komisja kulturowo-historyczna i przyrodnicza (*)

01.02-31.06.2020

Blachowanie – nadanie blach przewodnickich
 


 

Zajęcia teoretyczne

 

DATATEMATYKA SZKOLENIA
  BLOK I :GEOGRAFIA OGÓLNA
09.10.2018

Wykład inauguracyjny

Przedstawienie SKPB. Omówienie kursu. Omówienie zapisów. Omówienie wycieczek na zapoznanie

Góry świata-zapoznanie z najważniejszymi pasmami górskimi na świecie (szczególny nacisk na Europę).
16.10.2018 Podział geograficzny gór polskich: podział morfologiczny, turystyczny.
Podział Karpat: prowincje, podprowincje, makroregiony, mezoregiony. Podział geograficzny wg Kondrackiego. Charakterystyka poszczególnych grup górskich.
23.10.2018

Geologia: ruchy górotwórcze, pochodzenie gór, budowa geomorfologiczna, omówienie podstawowych pojęć, ukłąd płaszczowin, itd.

Topografia Gorców: szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
  BLOK II - BEZPIECZEŃSTWO
30.10.2018 Ćwiczenia z czytania mapy, legenda, przygotowanie do graniówek. Orientacja w terenie, kartografia, warsztaty topograficzne (podstawy kartografii)
06.11.2018 Sprzęt i ekwipunek górski. Ubrania. Gadżety. Plecak. Śpiwór.
13.11.2018

Niebezpieczeństwa gór. Zima i lato (Beskidy / góry wysokie).Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Lawiny sygnalnie

20.11.2018

wykład przełożony

wykład przełożony
27.11.2018 Budownictwo drewniane
 Egzamin z bloku Geografia ogólna ( topografia Karpat i topografia Gorców)
BLOK III : KULTURA I RELIGIA
4.12.2018 Apteczka osobista. Apteczka grupowa mała i duża. Apteczka stacjonarna. Skład. Zastosowanie. Apteczka na kursie. Typowe zachorowania. Ocena stanu poszkodowanego (wstęp)
11.12.2018 Typowe wypadki górskie. Okoliczności. Postępowanie. Podstawy ABC sygnalnie. Lawiny.
Ratownictwo w górach. Historia (wielki skrót). Organizacja ratownictwa w Polsce (Beskidy, Tatry) i za granicą (UA, SK, Alpy). Organizacja GOPR i zasady rekrutacji. Sprzęt ratowniczy. Typowe akcje w Bieszczadach /Beskidach. Zasady wzywania pomocy /kontakt ze służbami.
18.12.2018 Wigilia SKPB. 
8.01.2019 Podstawy architektury cz. 1
15.01.2019 Podstawy architektury cz. 2
Omówienie zasad zimówki
22.01.2019 Egzamin z bloku bezpieczeństwo.
Prawosławie i grekokatolicyzm. Ikony i sztuka cerkiewna.
29.01.2019 Topografia Beskidu Niskiego i Sądeckiego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
5.02.2019 Etnografia: Łemkowie.  Pochodzenie, tereny zamieszkiwania, język, religia, zwyczaje, życie codzienne, strój, budownictwo.
Poprawa egzaminu z bloku bezpieczeństwo.
  BLOK IV : HISTORIA
26.02.2019  Test: topografia Beskidu Niskiego i Sądeckiego. 
Historia terenu uprawnień do końca XIX wieku: w szególności pierwsze osadnictwo, konfederacja barska, Galicja w czasie zaborów.
05.03.2019 Topografia: Beskid Wyspowy. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.
Historia I Wojny Światowej, Operacja Gorlicka, Cmentarze wojenne
12.03.2019 

Dwudziestolecie międzywojenne: odbudowa państwa polskiego, problematyka narodowościowa, społeczna, kulturalna i gospodarcza. Wojna polsko - ukraińska. Republiki: Komańczańska i Gładyszowska. Powstanie Leskie.

Test: Topografia Beskidu Wyspowego.
19.03.2019

II Wojna Światowa: wrzesień 1939, ruch oporu, kurierzy beskidzcy, Operacja Dukielska

26.03.2019

Wykład odwołany

02.04.2019

Topografia Pieniny, Spisz, Orawa. Przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodarowanie turystyczne; schrony, wiaty, sieć szlaków.

 Wprowadzenie do wycieczki metodyczno- krajoznawczej
09.04.2019

Spotkanie organizacyjne przed przejściem wiosennym. 

 Panorama Beskidu Niskiego. Przedstawienie terenu działania Przejścia Wiosennego i najwazniejszych zagadnień z nim związanych. 
16.04.2019 Warsztaty z pierwszej pomocy.
  BLOK V: PRZYRODA

 

07.05.2019 

 

Topografia Beskidu Żywieckiego, Makowskiego i Małego. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.

14.05.2018 Flora i fauna. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. Strefy roślinności w górach, gatunki chronione. Endemity wschodniokarpackie - przykłady. Występujące gatunki zwierząt. Ochrona przyrody - parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty, pomniki przyrody. Międzynarodowy Rezerwat Biosfery "Karpaty Wschodnie". 
  BLOK VI: HISTORIA TURYSTYKI
21.05.2019

Historia kolei.

28.05.2019

Topografia Bieszczadów. Szczegółowa topografia, przebieg grzbietów, działów wodnych, budowa geologiczna oraz szczegółowe środowisko geograficzne. Zagospodorwanie turystyczne, schrony, wiaty, sieć szlaków.

Historia turystyki.
BLOK VII: ZAGADNIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
04.06.2019

Test: Topografia Beskid Makowski.

  Test : Topografia Beskid Mały
11.06.2019

Organizacja, logistyka i rozliczanie imprez. Reklama i promocja.

Test : Topografia Beskid Żywiecki.
18.06.2019

Test : Topografia Bieszczady.

25.06.2019 Prawo w turystyce
  BLOK VIII : SEMINARIA
01.10.2019 Metodyka prowadzenia wyjazdów autokarowych.
08.10.2019 Beskidy Zachodnie - ogólna charakterystyka(historia, krajoznawstwo,atrakcje turystyczne,baza noclegowa).
15.10.2019 Seminarium przed wyjazdem autokarowym
22.10.2019 Seminarium przed wyjazdem autokarowym