Image Slider - Sztafeta Łukiem Karpat

  • Sztafeta Łukiem Karpat

Kontakt

Na wszelkie pytanie odpowiemy pod adresem:  lukkarpat@skpb.waw.pl

Szczegółowe informacje o trasach znajdziecie u przewodników. Z nimi należy się kontaktować w tym wypadku.

Komitet Orgaznizacyjny Sztafety Łukiem Karpat

Joanna DoboszAdam Panasik, Paweł Lustig